top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową ETAZURKA.PL, prowadzony pod adresem http://www.etazurka.pl/ (zwana dalej Witryną) przez ESKO Jadwiga Gąsiorowska, NIP: 765 119 35 12, REGON: 570294780 z siedzibą pod adresem: ul. Kołobrzeska 56, 78-600 Wałcz

Witryna dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zamówień w ramach konfiguratora oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ESKO Jadwiga Gąsiorowska z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 56 w Wałczu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych na podstawie stosownych umów mogą być tylko i wyłącznie podmioty wspierające ESKO Jadwiga Gąsiorowska w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego, takie jak firmy świadczące usługi z zakresu IT czy transportu przesyłek (kurierzy). Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy i rozpatrywania związanych z nią roszczeń (reklamacji). Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, przy czym nie dłużej niż 2 lata od dnia rozpatrzenia reklamacji. Posiadają Państwo prawo do:

 

    - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

    - wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia reklamacji. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

 

Dane kontaktowe administratora danych:

 

ESKO Jadwiga Gąsiorwska

Ul. Kołobrzeska 56

78-600 Wałcz

etazurka@gmail.com

 

 

Jakie dane zbierane są w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez witrynę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

    - pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny

    - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny

    - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

 

 

Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 

    - utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

    - dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

    - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

Obok plików cookies witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

 

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera witryna podczas rejestracji i dokonywania zamówień?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zamówień i procesu rejestracji na Witrynie:

 

    - nazwisko i imię,

    - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

    - adres poczty elektronicznej,

    - numer telefonu.

    - NIP,

    - Nazwa firmy,

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji w ramach Witryny.

 

Marketing strony internetowej

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów ESKO Jadwiga Gąsiorowska. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy witryna może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do:

 

   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych

  - wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)

 

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o korzystanie z opcji dostępnych w ramach swojego konta lub kierowanie zapytań / oświadczeń na adres e-mail wskazany poniżej.

 

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ETAZURKA.PL. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: etazurka@gmail.com

bottom of page